Dân cư mạng uất ức thay cho Trần Đô Linh

Dân cư mạng uất ức thay cho Trần Đô Linh

Nhưng tất cả sự nhiệt tình ấy đã tan trong hư vô khi những đường chỉ khâu vội cứ thế biểu tình trên thảm đỏ. Mặt khác, stylist cũng chưa khéo léo chọn nội y khiến "phụ tùng" của Trần Đô Linh cũng lồ lộ trong nhiều góc ảnh.

Xem thêm