728 x 90

9X xinh xắn thức đêm trồng rau, nuôi gà nhưng vẫn vui vẻ

9X xinh xắn thức đêm trồng rau, nuôi gà nhưng vẫn vui vẻ
9X xinh xắn thức đêm trồng rau, nuôi gà nhưng vẫn vui vẻ. Thời gian đầu mới làm vườn, vợ chồng chị Hạnh phải tranh thủ thời gian con ngủ để chăm cây, có khi tới 12h đêm mới nghỉ.
Share on Google+
9X xinh xắn thức đêm trồng rau, nuôi gà nhưng vẫn vui vẻ
9x xinh xắn thức đêm trồng rau nuôi gà nhưng vẫn vui vẻ
9x xinh xắn thức đêm trồng rau nuôi gà nhưng vẫn vui vẻ
9x xinh xắn thức đêm trồng rau nuôi gà nhưng vẫn vui vẻ
9x xinh xắn thức đêm trồng rau nuôi gà nhưng vẫn vui vẻ
9x xinh xắn thức đêm trồng rau nuôi gà nhưng vẫn vui vẻ
9x xinh xắn thức đêm trồng rau nuôi gà nhưng vẫn vui vẻ
9x xinh xắn thức đêm trồng rau nuôi gà nhưng vẫn vui vẻ
9x xinh xắn thức đêm trồng rau nuôi gà nhưng vẫn vui vẻ
9x xinh xắn thức đêm trồng rau nuôi gà nhưng vẫn vui vẻ
Quay lại
9x xinh xắn thức đêm trồng rau nuôi gà nhưng vẫn vui vẻ 9x xinh xắn thức đêm trồng rau nuôi gà nhưng vẫn vui vẻ
5 khu vườn lớn của gia đình người nổi tiếng Ngôi nhà hoa hồng của biên tập viên truyền hình ở Hà Nội
Chia sẻ căn nhà và vườn đẹp của bạn tại đây.
Ảnh: Kim Hạnh