728 x 90  • Cuộc sống trở lại với cô gái sau ca mổ ghép ngón chân thành ngón tay cái

    Cuộc sống trở lại với cô gái sau ca mổ ghép ngón chân thành ngón tay cái 7

    Theo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, mỗi năm cả nước có đến 160.000-170.000 người bị tai nạn lao động, làm chết người hoặc tổn thương bất kỳ bộ phận chức năng nào của cơ thể. Người bị di chứng sau tai nạn (mất một phần bộ phận cơ thể) bị ảnh hưởng trong cuộc sống, sinh hoạt và tâm lý chiếm một tỷ lệ khá cao.

    CHI TIẾT