728 x 90

Ngắm ngôi nhà ống 42 m2 với cây xanh khắp nhà thanh lịch

Ngắm ngôi nhà ống 42 m2 với cây xanh khắp nhà thanh lịch
Ngôi nhà do Kiến Trúc O thiết kế chỉ có diện tích 42 m2 với mặt tiền 3,5m nhưng vẫn rất thanh lịch và nhiều ánh sáng.
Share on Google+
Ngôi nhà do Kiến Trúc O thiết kế chỉ có diện tích 42 m2 với mặt tiền 3,5m nhưng vẫn rất thanh lịch và nhiều ánh sáng.
Ngắm ngôi nhà ống 42 m2 với cây xanh khắp nhà thanh lịch
Ngắm ngôi nhà ống 42 m2 với cây xanh khắp nhà thanh lịch
Ngắm ngôi nhà ống 42 m2 với cây xanh khắp nhà thanh lịch
Ngắm ngôi nhà ống 42 m2 với cây xanh khắp nhà thanh lịch
Ngắm ngôi nhà ống 42 m2 với cây xanh khắp nhà thanh lịch
Ngắm ngôi nhà ống 42 m2 với cây xanh khắp nhà thanh lịch
Ngắm ngôi nhà ống 42 m2 với cây xanh khắp nhà thanh lịch
Ngắm ngôi nhà ống 42 m2 với cây xanh khắp nhà thanh lịch
Ngắm ngôi nhà ống 42 m2 với cây xanh khắp nhà thanh lịch
Ngắm ngôi nhà ống 42 m2 với cây xanh khắp nhà thanh lịch
Ngắm ngôi nhà ống 42 m2 với cây xanh khắp nhà thanh lịch
Ảnh: Oki Hiroyuki