728 x 90

Vườn nhỏ nhiều hoa, rau trái xinh xắn của nàng dâu Việt ở Nhật

Vườn nhỏ nhiều hoa, rau trái xinh xắn của nàng dâu Việt ở Nhật
Gia đình không có nhiều đất trống nhưng chị Quỳnh ở Nagoya-shi (Nhật) vẫn thu xếp được những góc vườn xinh xắn.
Share on Google+
Gia đình không có nhiều đất trống nhưng chị Quỳnh ở Nagoya-shi (Nhật) vẫn thu xếp được những góc vườn xinh xắn.
Vườn nhỏ nhiều hoa rau trái xinh xắn của nàng dâu việt ở nhật
Vườn nhỏ nhiều hoa rau trái xinh xắn của nàng dâu việt ở nhật
Vườn nhỏ nhiều hoa rau trái xinh xắn của nàng dâu việt ở nhật
Vườn nhỏ nhiều hoa rau trái xinh xắn của nàng dâu việt ở nhật
Vườn nhỏ nhiều hoa rau trái xinh xắn của nàng dâu việt ở nhật
Vườn nhỏ nhiều hoa rau trái xinh xắn của nàng dâu việt ở nhật
Vườn nhỏ nhiều hoa rau trái xinh xắn của nàng dâu việt ở nhật
Vườn nhỏ nhiều hoa rau trái xinh xắn của nàng dâu việt ở nhật
Vườn nhỏ nhiều hoa rau trái xinh xắn của nàng dâu việt ở nhật
Vườn nhỏ nhiều hoa rau trái xinh xắn của nàng dâu việt ở nhật
Vườn nhỏ nhiều hoa rau trái xinh xắn của nàng dâu việt ở nhật
Vườn nhỏ nhiều hoa rau trái xinh xắn của nàng dâu việt ở nhật
Vườn nhỏ nhiều hoa rau trái xinh xắn của nàng dâu việt ở nhật
Vườn nhỏ nhiều hoa rau trái xinh xắn của nàng dâu việt ở nhật
Ảnh: Quỳnh Trần