728 x 90



  • Exciter 135 lên X1r khá độc đáo

    Exciter 135 lên X1r khá độc đáo 42

    Exciter 135 lên dàn áo X1r cũng có không nhiều ở Việt Nam vì dàn áo khó tìm và cũng kén người chơi , nhưng chủ xe bên dưới đây đã độ chế lại hoàn toàn cùng với đầu X1r nhưng đuôi thì của Exciter...

    CHI TIẾT