728 x 90  •  Giải mã nỗi ám ảnh sợ nhân vật hề

    Giải mã nỗi ám ảnh sợ nhân vật hề 8

    Tuy bị từ chối công nhận bởi các văn bản hướng dẫn về sức khỏe tâm thần như ICD (*) của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hay DSM (**) của Hiệp hội Tâm thần Mỹ, Coulrophobia vẫn trở thành một thuật ngữ thông dụng và được các chuyên gia tin là có thật.

    CHI TIẾT