728 x 90  • 4 loại nước cân bằng điện giải phòng khi nguy cấp

    4 loại nước cân bằng điện giải phòng khi nguy cấp 21

    Các ion điện giải này là thành phần không thể thiếu được của huyết tương, có vai trò duy trì áp lực thẩm thấu, cân bằng axit - bazơ, chi phối khả năng đáp ứng các kích thích thần kinh và cơ bắp... Chính vì vậy, tình trạng mất nước và chất điện giải có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng tới sức khỏe.

    CHI TIẾT