728 x 90

Những bình hoa đẹp của chị Hạnh ở Hà Nội

Những bình hoa đẹp của chị Hạnh ở Hà Nội
Bận rộn công việc nhưng chị Hạnh chăm chút sáng tạo ra nhiều bình hoa ấn tượng, làm đẹp cho nhà.
Share on Google+
Những bình hoa đẹp của chị Hạnh ở Hà Nội
Những bình hoa đẹp của chị hạnh ở hà nội
Những bình hoa đẹp của chị hạnh ở hà nội
Những bình hoa đẹp của chị hạnh ở hà nội
Những bình hoa đẹp của chị hạnh ở hà nội
Những bình hoa đẹp của chị hạnh ở hà nội
Những bình hoa đẹp của chị hạnh ở hà nội
Những bình hoa đẹp của chị hạnh ở hà nội
Những bình hoa đẹp của chị hạnh ở hà nội
Những bình hoa đẹp của chị hạnh ở hà nội
Những bình hoa đẹp của chị hạnh ở hà nội
Những bình hoa đẹp của chị hạnh ở hà nội
Những bình hoa đẹp của chị hạnh ở hà nội
Ảnh: Mỹ Hạnh