728 x 90  • 10 cách đơn giản để nhà bạn ‘không còn bóng ruồi’

    10 cách đơn giản để nhà bạn ‘không còn bóng ruồi’ 57

    Bạn cũng có thể làm bẫy ruồi bằng những túi nước, hoặc cốc nước chứa đồng xu, đặt ở những điểm xuất hiện nhiều ruồi. Ví dụ, khi dùng bữa, có thể đặt những cốc nước chứa đồng xu trên bàn ăn, muốn ruồi không vào nhà, treo những túi nước có đồng xu ở cửa.

    CHI TIẾT