728 x 90

Lamborghini Murcielago SV ‘56S-4646’

Lamborghini Murcielago SV ‘56S-4646’
Chiếc Lamborghini Murcielago LP670-4 SV về Việt Nam vào cuối tháng 10/2010 là chiếc LP670-4 SV duy nhất Việt Nam cho đến nay. Xe mang biển số 56S - 4646, trùng với số thứ tự 46 trên tổng số 186 chiếc được sản xuất trên toàn thế giới.
Share on Google+
Chiếc Lamborghini Murcielago LP670-4 SV về Việt Nam vào cuối tháng 10/2010 là chiếc LP670-4 SV duy nhất Việt Nam cho đến nay. Xe mang biển số 56S - 4646, trùng với số thứ tự 46 trên tổng số 186 chiếc được sản xuất trên toàn thế giới.Lamborghini murcielago sv 56s-4646
Lamborghini murcielago sv 56s-4646
Lamborghini murcielago sv 56s-4646
Lamborghini murcielago sv 56s-4646
Lamborghini murcielago sv 56s-4646
Lamborghini murcielago sv 56s-4646
Lamborghini murcielago sv 56s-4646
Lamborghini murcielago sv 56s-4646

Ảnh: Đức Quang