728 x 90

Khu vườn rực rỡ sắc hoa của chủ nhà Việt ở Hungary

Khu vườn rực rỡ sắc hoa của chủ nhà Việt ở Hungary
Sau 3 năm, khu vườn nhà chị Lan đã có rất nhiều loại hoa hồng, có những cây nở hoa đếm mỏi tay.
Share on Google+
Sau 3 năm, khu vườn nhà chị Lan đã có rất nhiều loại hoa hồng, có những cây nở hoa đếm mỏi tay.Khu vườn rực rỡ sắc hoa của chủ nhà việt ở hungary
Khu vườn rực rỡ sắc hoa của chủ nhà việt ở hungary
Khu vườn rực rỡ sắc hoa của chủ nhà việt ở hungary
Khu vườn rực rỡ sắc hoa của chủ nhà việt ở hungary
Khu vườn rực rỡ sắc hoa của chủ nhà việt ở hungary
Khu vườn rực rỡ sắc hoa của chủ nhà việt ở hungary
Khu vườn rực rỡ sắc hoa của chủ nhà việt ở hungary
Khu vườn rực rỡ sắc hoa của chủ nhà việt ở hungary
Khu vườn rực rỡ sắc hoa của chủ nhà việt ở hungary
Khu vườn rực rỡ sắc hoa của chủ nhà việt ở hungary
Khu vườn rực rỡ sắc hoa của chủ nhà việt ở hungary
Khu vườn rực rỡ sắc hoa của chủ nhà việt ở hungary
Ảnh: Phương Lan