728 x 90  • 8 điều sau nhất định không được nói bừa

    8 điều sau nhất định không được nói bừa 1

    8 điều sau nhất định không được nói bừa. Người xưa có câu: “Phúc thủy nan thu” (nước đổ khó hốt, gương vỡ khó lành). Nói chuyện cũng giống như bát nước hắt đi, nước một khi đã đổ đi thì không thể nào thu lại, lời một khi đã...

    CHI TIẾT