728 x 90

Hướng dẫn tập động tác co gối vào ngực

Hướng dẫn tập động tác co gối vào ngực
Dùng hai tay giữ một đầu gối, kéo chân này về phía bụng. Giữ như vậy trong vòng 5 đến 10 giây rồi trở lại vị trí ban đầu.
Share on Google+
Hướng dẫn tập động tác co gối vào ngực
Động tác co gối vào ngực.
- Nằm ngửa với hai chân duỗi thẳng.
- Co một chân trong khi chân còn lại vẫn duỗi thẳng.
- Dùng hai tay giữ một đầu gối, kéo chân này về phía bụng. Giữ như vậy trong vòng 5 đến 10 giây rồi trở lại vị trí ban đầu.
- Thực hiện tương tự với chân còn lại. Tập động tác này từ 10 đến 15 lần cho mỗi chân.