728 x 90  • Danh sách 10 chất gây nghiện hủy hoại giới trẻ

    Danh sách 10 chất gây nghiện hủy hoại giới trẻ 8

    Loại chất gây ảo giác này thoạt nghe tên giống như một ứng dụng mạng xã hội, song thực ra đây là chất có thể giết chết người. Bạn trẻ thường truyền tai nhau về snapchat được mô tả là loại thuốc gây ảo giác mới nổi có in hình logo con ma.

    CHI TIẾT