728 x 90  • Quản lý thi công sơn nhà hiệu quả

    Quản lý thi công sơn nhà hiệu quả 12

    . Theo khuyến cáo của các chuyên gia thì sau khi tô hồ 21-28 ngày trong điều kiện thời tiết khô ráo (nhiệt độ môi trường 30 độ C, độ ẩm không khí 80%) hoặc độ ẩm tường dưới 16% theo máy đo độ ẩm Protimeter là khoảng thời gian thi công sơn tốt nhất.

    CHI TIẾT