728 x 90

Chi tiết Honda Dream II - hàng sưu tầm ở Hà Nội

 Chi tiết Honda Dream II - hàng sưu tầm ở Hà Nội
Lớp bảo vệ tem trên giỏ xe chưa bóc. Lớp mạ trên càng xe chưa xuống màu. Cụm máy với vết bút sơn đánh dấu. ...
Share on Google+
 chi tiết honda dream ii - hàng sưu tầm ở hà nội
 chi tiết honda dream ii - hàng sưu tầm ở hà nội
 chi tiết honda dream ii - hàng sưu tầm ở hà nội
 chi tiết honda dream ii - hàng sưu tầm ở hà nội
Lớp bảo vệ tem trên giỏ xe chưa bóc.
 chi tiết honda dream ii - hàng sưu tầm ở hà nội
 chi tiết honda dream ii - hàng sưu tầm ở hà nội
Lớp mạ trên càng xe chưa xuống màu.
 chi tiết honda dream ii - hàng sưu tầm ở hà nội
Cụm máy với vết bút sơn đánh dấu.
 chi tiết honda dream ii - hàng sưu tầm ở hà nội
 chi tiết honda dream ii - hàng sưu tầm ở hà nội
Yên xe căng đều.
 chi tiết honda dream ii - hàng sưu tầm ở hà nội
Ống xả.
 chi tiết honda dream ii - hàng sưu tầm ở hà nội
 
>>Xem tiếp