728 x 90  • 7 bài tập tại nhà khắc phục mông chảy xệ

    7 bài tập tại nhà khắc phục mông chảy xệ 19

    Động tác: Người ưỡn ngửa ra phía sau, đồng thời hai tay chấp lại và đưa từ dưới dọc lên trên cao hết cỡ, giữ trong vài giây rồi đưa xuống tư thế cũ. Cứ như vậy thực hiện 10 nhịp, sau đó quay về đằng sau và thực hiện động tác ưỡn người với chân phải ở phía trước.

    CHI TIẾT