728 x 90

Bạn biết gì về móng tay tiết lộ về tình trạng sức khỏe?

Bạn biết gì về móng tay tiết lộ về tình trạng sức khỏe?
Móng nhợt nhạt báo hiệu thiếu máu, suy tim sung huyết, gan tổn thương còn sọc đen trên móng cảnh báo ung thư da.
Share on Google+
Móng nhợt nhạt báo hiệu thiếu máu, suy tim sung huyết, gan tổn thương còn sọc đen trên móng cảnh báo ung thư da.
 
Theo WebMD, móng tay có thể tiết lộ manh mối về sức khỏe tổng thể của bạn. Hãy thử xem móng tay bạn thuộc vào trường hợp nào dưới đây để phát hiện nguy cơ bệnh tật. Bấm vào hình để xem chú giải.
Móng nhợt nhạt
Bạn biết gì về móng tay tiết lộ về tình trạng sức khỏe
Móng chuyển vàng
Bạn biết gì về móng tay tiết lộ về tình trạng sức khỏe
Móng xuất hiện sọc dọc
Bạn biết gì về móng tay tiết lộ về tình trạng sức khỏe
 
Phần da xung quanh móng bị sưng
Bạn biết gì về móng tay tiết lộ về tình trạng sức khỏe
 
Móng xuất hiện sọc đen
Bạn biết gì về móng tay tiết lộ về tình trạng sức khỏe
 
Móng nham nhở do bị cắn
Bạn biết gì về móng tay tiết lộ về tình trạng sức khỏe
 
Minh Nhật