728 x 90  • Phụ nữ mang thai nên ăn gì để con thông minh

    Phụ nữ mang thai nên ăn gì để con thông minh 494

    Trí thông minh của con người phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó có gen, môi trường sống. Dinh dưỡng chỉ chiếm một phần nhỏ. Thực tế, dinh dưỡng sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh và khi cơ thể khỏe mạnh thì trí não mới hoạt động có năng suất

    CHI TIẾT