Hình ảnh siêu môtô người dơi ngoài đời thực từ BMW

Hình ảnh siêu môtô người dơi ngoài đời thực từ BMW

Thay vì sử dụng khung kim loại với các khớp nối truyền thống, Motorrad Vision Next 100 sử dụng chất liệu carbon mới giúp toàn bộ xe chuyển động theo hướng điều khiển của bánh trước. Đại diện của hãng không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào về sự thay đổi này.

Xem thêm