728 x 90

Ngắm người đẹp miền Bắc khoe vẻ thướt tha với áo dài

 Ngắm người đẹp miền Bắc khoe vẻ thướt tha với áo dài
Vũ Thị Vân Anh (trái) và Đào Thị Hà. Phùng Lan Hương (trái) và Trần Thị Thu Hiền. Đỗ Mỹ Linh (trái) và Nguyễn Hương Mỹ Linh. Nguyễn...
Share on Google+
 ngắm người đẹp miền bắc khoe vẻ thướt tha với áo dài
Vũ Thị Vân Anh (trái) và Đào Thị Hà.
 ngắm người đẹp miền bắc khoe vẻ thướt tha với áo dài
Phùng Lan Hương (trái) và Trần Thị Thu Hiền.
 ngắm người đẹp miền bắc khoe vẻ thướt tha với áo dài
Đỗ Mỹ Linh (trái) và Nguyễn Hương Mỹ Linh.
 ngắm người đẹp miền bắc khoe vẻ thướt tha với áo dài
Nguyễn Bảo Ngọc (trái) và Sái Thị Hương Ly.
 ngắm người đẹp miền bắc khoe vẻ thướt tha với áo dài
Nguyễn Cát Nhiên (trái) và Trần Tố Như.
 ngắm người đẹp miền bắc khoe vẻ thướt tha với áo dài
Phan Thu Hương (trái) và Phạm Thủy Tiên.
 ngắm người đẹp miền bắc khoe vẻ thướt tha với áo dài
Ngô Thanh Thanh Tú (tráI) và Phùng Bảo Ngọc Vân.
 ngắm người đẹp miền bắc khoe vẻ thướt tha với áo dài
Trần Huyền Trang (trái) và Huỳnh Thúy Vi.
 ngắm người đẹp miền bắc khoe vẻ thướt tha với áo dài
Nguyễn Thị Ngọc Vân (trái) và Trịnh Phương Trang.

Ảnh: Giang Huy