728 x 90

Biến đất hoang thành vườn 3.000 m2 xanh tươi

Biến đất hoang thành vườn 3.000 m2 xanh tươi
Mỗi khi để dành được ít tiền, vợ chồng chị Phương lại mua thêm đất mở rộng vườn, tự trồng, chăm sóc cây dù công việc bận rộn.
Share on Google+

Mỗi khi để dành được ít tiền, vợ chồng chị Phương lại mua thêm đất mở rộng vườn, tự trồng, chăm sóc cây dù công việc bận rộn.
Biến đất hoang thành vườn 3000 m2 xanh tươi
Biến đất hoang thành vườn 3000 m2 xanh tươi
Biến đất hoang thành vườn 3000 m2 xanh tươi
Biến đất hoang thành vườn 3000 m2 xanh tươi
Biến đất hoang thành vườn 3000 m2 xanh tươi
Biến đất hoang thành vườn 3000 m2 xanh tươi
Biến đất hoang thành vườn 3000 m2 xanh tươi
Biến đất hoang thành vườn 3000 m2 xanh tươi
Biến đất hoang thành vườn 3000 m2 xanh tươi
Biến đất hoang thành vườn 3000 m2 xanh tươi
Biến đất hoang thành vườn 3000 m2 xanh tươi
Biến đất hoang thành vườn 3000 m2 xanh tươi
Biến đất hoang thành vườn 3000 m2 xanh tươi
Biến đất hoang thành vườn 3000 m2 xanh tươi
Quay lại
Ảnh: Nhật Phương